Jednou z hlavných oblastí nášho pôsobenia je práve cintorínska architektúra. Výroba pomníkov či hrobov je veľmi citlivou záležitosťou, kvôli čomu pristupujeme k zákazníkom osobitne a snažíme sa vytvoriť výrobok presne tak, ako si to želajú. Medzi hlavné druhy výrobkov patria hroby a pomníky, ktoré okrem samotnej výroby samozrejme aj montujeme, či v prípade starších hrobov rekonštruujeme.